HISTORIA

Budowę szkoły rozpoczęto w roku 1986. Inwestycję realizowało Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Od 1996 roku inwestycję przejął Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.

Ostateczny odbiór robót i przekazanie obiektu do użytku nastąpiło 30 sierpnia 1999 roku.

Szkoła otwarła swe podwoje 1 września 1999 roku. Zabrzmiał pierwszy dzwonek, przybyłych uczniów i gości przywitali wówczas burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - pan Bolesław Kasprzak i dyrektor szkoły - pan mgr Arkadiusz Zyślony.

Uczniowie po raz pierwszy złożyli ślubowanie dnia 4 października 1999 roku. 
Otrzymali wtedy swoje pierwsze indeksy gimnazjalisty.

14 października 1999 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Zjednoczonej Europy. 

Od 1 września 2000 roku funkcję wice dyrektora szkoły zaczęła pełnić pani mgr Maria Lewandowicz.

07 czerwca 2002 roku odbyła się uroczystość przekazania szkole sztandaru.

 

PATRON

Gimnazjum nosi imię "ZJEDNOCZONEJ EUROPY"
Co rok obchodzone jest święto patrona, podczas którego młodzież uczestniczy w działaniach, które przybliżają jej życie, kulturę i tradycje państw wspólnoty europejskiej.


Hymnem szkoły jest "ODA DO RADOŚCI" Ludwiga van Beethovena:

O, radości, iskro bogów
kwiecie Elizejskich Pól
święta, na twym świętym progu
staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi.
Złączy, co rozdzielił los, 
wszyscy ludzie będą braćmi
tam, gdzie twój przemówi głos.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w splocie ludzkich rąk, 
z niej najlichszy robak czerpie,
w niej największy nieba krąg.
Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,
ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie
bliska radość błyszczy nam.


SZTANDAR

Na zebraniu Prezydium Rady Rodziców z 05 lutego 2002 roku podjęto uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do ufundowania sztandaru dla gimnazjum.
Zamówienie złożono w pracowni haftu artystycznego w Murowanej Goślinie.
Fundatorami sztandaru byli:

  • Rada Rodziców
  • Prezydium Rady Rodziców
  • nauczyciele i pracownicy szkoły
  • uczniowie
  • darczyńcy prywatni.

7 czerwca 2002 r. - to data szczególnie ważna dla gimnazjum. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania sztandaru Gimnazjum. Uczestniczyli w niej uczniowie i pracownicy szkoły, zaproszeni goście: Z-ca Kuratora Oświaty - St. Sikorski, Dyrektor Delegatury w Kaliszu - p. Małgorzata Kasprzycka, Jej zastępca - p. Mirosław Drzazga, przewodniczący Sejmiku Wlkp. - p. Jan Grzesiek, Burmistrz MiG Koźmin Wlkp. - p. Bolesław Kasprzak, wiceburmistrz - p. Maciej Bratborski, z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej - p. Zbigniew Romała, dyrektorzy, sponsorzy.
W oddanej w styczniu 2002 r. sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczestnicy uroczystości, których powitał dyrektor p. Arkadiusz Zmyślony. Przewodniczący Rady Rodziców p. Zenon Lechman poprosił ks. Kanonika Marka Spychałę o poświęcenie sztandaru. Następnie wręczył go młodzieży. Sztandar prezentuje się pięknie. Jedna strona to barwy narodowe z orłem w koronie i herbem Koźmina Wlkp. Druga to symbole Zjednoczonej Europy - gwiazdy na niebieskim tle.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony